Återvinning
av Anders Granberg, Umeå

”När uppdraget att gestalta ”Kärlek till Norrland” presenterades, hittade motivet sig självt. Här fanns en möjlighet att skapa ett verk som kan fungera både som en hyllning och en påminnelse.

Kork av, platta till, skölj ur, plast, papper, återvinn. Rutinen är så vardaglig att den nästa blivit osynlig i mitt liv och just därför intressant att porträttera. En slags kärlekshandling i det lilla.”

- Anders Granberg